Smluvní partner ČEZ Prodej, a.s.

Jako partner společnosti ČEZ disponujeme vyškoleným personálem, umíme poradit v oblasti odběru elektřiny i plynu, smluvních vztahů, podmínek odběru, tarifů i cen. Jsme vám schopni poradit taktéž v oblasti služeb mobilního operátora ČEZ.

Zajistíme realizaci elektrických přípojek k sítí ČEZ, zapojení přípojkových a elektroměrových rozvaděčů a pilířů v oplocení.


Stále váháte, zda vyřešíme váš požadavek? Tady je přiblížení činností, které s námi jednoduše vyřídíte.Od 1.7.2017 provozujeme kontaktní místa v zastoupení ČEZ Prodej, a.s., kde i nadále vyřešíte všechnyhlavní potřeby týkající se dodávky energií.


Přehled požadavků, které pro vás vyřídíme v zastoupení:

ČEZ Prodej, a.s.   

Elektřina

 • Uzavření smlouvy o připojení elektřiny v souvislosti s novým odběrem nebo změnou zákazníka v odběrném místě včetně předání souvisejících žádostí a doložení splnění technických podmínek připojení (např.revize elektrické instalace)

 • Změnu smlouvy o připojení v souvislosti se změnou sazby či změnou rezervovaného příkonu na odběrném místě

 • Zodpovězení dotazů týkajících se smlouvy o připojení

 • Nahlášení samoodečtu

 • Informace o časech spínání hromadného dálkového ovládání (HDO)

 • Zodpovězení dotazů ohledně předpokládaných termínů montáže či demontáže elektroměru

 • Informace související s plánovanou odstávkou dodávky elektrické energie (prostřednictvím aplikace ČEZ ON-LINE)

 • Přezkoušení a úřední ověření elektroměru


S technickými požadavky souvisejícími s distribucí se prosím nově obracejte na společnost ČEZ Distribuce.


Přehled požadavků, souvisejících s distribucí nebo hlášením poruch, ke kontaktování ČEZ Distribuce, a.s.

 • Nahlášení přerušení dodávky elektrické energie (poruchy)

 • Požadavek na rozplombování nebo zaplombování elektroměru

 • Převzetí podkladů od cizího zařízení (přípojka,transformační stanice)

 • Dotazy na připojovací podmínky a na technické podmínky připojení (příloha smluvy vystavené na základě žádosti o připojení)

 • Dotazy na stav úpravy zařízení distribuční soustavy
  prováděné na základě smlouvy o smlouvě budoucí (termíny, oznamování změn a
  překážek v plnění smluvních podmínek připojení nebo v součinnosti nutné k
  připojení)

 • Změna podmínek připojení u dosud nepřipojeného odběrného

 • Dotaz na plánované odstávky dodávky elektrické energie

 • Objednání izolace vodičů při práci v jehoblízkosti

 • Požadavek na ořez stromoví v blízkosti vedení

 • Požadavek na vytýčení kabelového vedení v terénu

 • Vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci

 • Dotazy k majetkoprávním vztahům  

 • Vyjádření k činnosti v ochranném pásmu elektrického vedení

 • Sdělení k existenci elektrických sítí na pozemcích pro účely stavby

 • Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy

 • Dotazy na podmínky přeložky, na průběh přeložky

 • Změna domluveného termínu montéra

 • Nahlášení závady spínacího prvku

 • Požadavek na změnu časů spínání HDO

 • Reklamace časů spínání HDO

 • Smlouva o distribuci elektrické energie

 • Dotazy a registrace do Distribučního portálu dip.cezdistribuce.cz

 • Náhrada škody

 • Nahlášení neoprávněného odběru

 • Krátkodobé navýšení jističe


               Formuláře ČEZ prodej včetně vyplněných vzorů formulářů pro domácnosti, podnikatele a velkoodběratele zde. 

               Formuláře ČEZ Distribuce pro zákazníky jsou k dispozici zde.Plyn

 • smlouva o sdružených službách dodávky plynu

 • přepis odběrného místa ukončení smlouvy na plyn s jinými dodavateli - převod ke spol. ČEZ

 • výpočet ceny a možnost porovnání úspor

 • reklamace faktur

 • změny v evidenci odběratele

 • vystavení a úprava platebních kalendářů

      Formuláře k nahlédnutí  www.cez.cz/cs/ke-stazeni/formulare/plyn.html


Mobil od ČEZ

 • smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

 • nastavení a zvýhodnění služeb výměna SIM  karty

 • přepis telefonního čísla na jiného uživatele

 • výpověď smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací

 • výpočet úspory, nabídky na míru
   


Všechny výše uvedené činnosti s vámi rádi probereme na našich kontaktních místech v Zábřehu a Uničově


Bližší informace ohledně distribučních záležitostí najdete na http://www.cezdistribuce.cz/

Bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860, email: info@cezdistribuce.cz

Kontakt

EC služby, s.r.o. Havlíčkova 618/45
789 01 Zábřeh

IČ:29388040
DIČ:CZ29388040
Obchodní zastoupení ČEZ
Kontaktní místo
Zábřeh 581 106 052
Uničov 585 754 948
ecsluzby@seznam.cz